Verlof

Verlof

In verband met de verantwoordelijkheid onder schooltijd, willen de onderwijsgevenden graag weten waar uw kind verblijft, indien het niet op school aanwezig is. Bij ziekte of andere reden van verzuim wordt u daarom verzocht ons tijdig hiervan in kennis te stellen. Mochten wij niets horen dan zullen wij als school zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om te vragen waar uw kind is. Het is daarom erg belangrijk dat de telefoongegevens  correct zijn.

Slechts in zeer bijzondere gevallen mag aan leerplichtige kinderen (dus kinderen vanaf 5 jaar) toestemming gegeven worden voor verlof buiten de schoolvakanties om. Dit dient u schriftelijk uiterlijk een week van te voren te doen. Een formulier hiervoor is op te halen bij de eigen leerkracht. De directie neemt uiteindelijk de beslissing of de aanvraag voor verlof gehonoreerd wordt.

 
Vakantie onder schooltijd kan alleen als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind maximaal een periode van 10 schooldagen en niet in de eerste twee weken van het schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats hebben.
Bij uw aanvraag moet er dan wel een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt. Verder kunt U op het aanvraagformulier voor verlof alle wettelijke regels lezen!