Oudervereniging

Oudervereniging

Binnen de Oudervereniging zijn diverse werkgroepen actief. Deze werkgroepen organiseren samen met het team bepaalde activiteiten , bijvoorbeeld: St. Nicolaas, Kerst, en het schoolreisje.

Samenstelling van de oudervereniging
Dagelijks bestuur
Marieke Pennekamp (voorzitter)
Ilse Westkamp (penningmeester)
Daniëlle Lamberts (secretariaat)

Leden oudervereninging 
Jennifer Sluijs
Ysolde van de Sande
Jitske Schuit
Diana Buijsman 

Jindra Deen

De oudervereniging heeft een eigen e-mailadres: or@bsdemolenwiek.nl 

Ouderbijdrage

Voor een aantal niet gesubsidieerde uitgaven wordt een jaarlijkse, overigens niet wettelijk verplichte ouderbijdrage gevraagd waardoor extra activiteiten mogelijk zijn.
Voor dit jaar is de bijdrage voor groep 1 t/m 7 € 45,00 met machtiging en € 48,00 zonder machtiging.
Voor groep 8 is dat € 100,00. Zonder machtiging betaalt u € 103,00.

Het IBAN rekeningnummer van de oudervereniging is NL 61 RABO 0310009308. Het innen van de precieze bedragen gebeurt via een machtigingsformulier. U betaalt dus minder, als u ons machtigt. Nieuwe kinderen krijgen een brief mee waarop de betalingsmanieren vermeld staan.

Zo spoedig mogelijk verschijnt er in het nieuwe schooljaar een financieel verslag over het voorgaande jaar, zodat u kunt zien en controleren waar uw geld aan werd besteed. Als u vragen daarover heeft, komen deze op de jaarvergadering van de oudervereniging aan de orde.

Jaarverslag OR 2017-2018.pptx