Oudervereniging

Oudervereniging

Binnen de Oudervereniging zijn diverse werkgroepen actief. Deze werkgroepen organiseren samen met het team bepaalde activiteiten , bijvoorbeeld: St. Nicolaas, Kerst, en het schoolreisje.

Samenstelling van de oudervereniging

Dagelijks bestuur:

Jolanda Rood (voorzitter)

Ysolde van de Sande (penningmeester)

Renata van Laatum (secretariaat)

Leden oudervereniging:

Marieke Pennekamp

Jitske Schuit

Linda Grooteman

Korina Ottens

Chantal Koster-Klaver

Bianca Schinkel

Vanuit het team:
Loes Stam

Marijke de Boer


De oudervereniging heeft een eigen e-mailadres: or@bsdemolenwiek.nl 

Ouderbijdrage

Voor een aantal niet gesubsidieerde uitgaven wordt een jaarlijkse, overigens niet wettelijk verplichte ouderbijdrage gevraagd waardoor extra activiteiten mogelijk zijn.
Voor dit jaar is de bijdrage voor groep 1 t/m 7 € 45,00 met machtiging en € 48,00 zonder machtiging.
Voor groep 8 is dat € 100,00. Zonder machtiging betaalt u € 103,00.

Het IBAN rekeningnummer van de oudervereniging is NL 61 RABO 0310009308. Het innen van de precieze bedragen gebeurt via een machtigingsformulier. U betaalt dus minder, als u ons machtigt. Nieuwe kinderen krijgen een brief mee waarop de betalingsmanieren vermeld staan.

Zo spoedig mogelijk verschijnt er in het nieuwe schooljaar een financieel verslag over het voorgaande jaar, zodat u kunt zien en controleren waar uw geld aan werd besteed. Als u vragen daarover heeft, komen deze op de jaarvergadering van de oudervereniging aan de orde.