Inschrijven nieuwe leerling

In februari/maart krijgen alle ouders van kinderen die in het volgende schooljaar 4 jaar worden van de gemeente een brief, waarin zij worden uitgenodigd hun kind op één van de basisscholen in de gemeente in te schrijven.

Om u goed te oriënteren of De Molenwiek een geschikte school is voor uw kind is het mogelijk om een rondleiding te krijgen. U kunt hiervoor telefonisch (0228 512 080) een afspraak maken of een mail sturen. Naar aanleiding daarvan krijgt u een inschrijfformulier voor uw kind en andere informatie die van belang is.

Ouders die al kinderen op De Molenwiek hebben, kunnen een inschrijfformulier ophalen bij de directie. 
Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen volgend jaar een goede plek krijgen, is tijdige inschrijving nodig (vóór 1 april).