Schoolgids

Wat staat er in de schoolgids?
In onze schoolgids staat een grote verscheidenheid aan onderwerpen die in het kort iets vertellen over onze school. Enkele onderwerpen zijn:
  • Hoe is het onderwijs op de school georganiseerd en wat leren de kinderen?
  • Hoe begeleiden wij kinderen die op de een of andere manier extra ondersteuning krijgen op onze school?
  • Wat is de rol van de ouders binnen onze schoolorganisatie?
  • Wat is de rol van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad?
  • Hoe zijn de resultaten van de kinderen als ze deze school in groep 8 verlaten? 
  • Adressen van mensen en instanties die met onze school te maken hebben. 
​We hopen dat we er in geslaagd zijn om voor u een handzame, informatieve en aantrekkelijke gids te maken. Daarnaast wensen wij iedereen een goed en prettig schooljaar toe en heten wij alle nieuwe leerlingen van harte welkom op De Molenwiek.

Actuele informatie
Actuele informatie gedurende het schooljaar kunt u lezen in onze nieuwsbrief. Deze wordt via ouderportaal naar alle ouders verspreid.

Klik hier om de schoolgids te downloaden.