Vakanties en verlof

In verband met de verantwoordelijkheid onder schooltijd, willen wij graag weten waar uw kind verblijft, indien het niet op school aanwezig is. Bij ziekte of andere reden van verzuim wordt u daarom verzocht ons tijdig hiervan in kennis te stellen. Mochten wij niets horen dan zullen wij als school zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om te vragen waar uw kind is. Het is daarom belangrijk dat uw telefoongegevens in het ouderportaal correct zijn.

Verlof
Slechts in zeer bijzondere gevallen mag aan leerplichtige kinderen (kinderen vanaf 5 jaar) toestemming gegeven worden voor verlof buiten de schoolvakanties om. Hiervoor hanteren wij onderstaande document. Indien u hier gebruik van wilt maken, vraag dan tijdig (6 weken voor gewenst verlof) contact op met de school of dien een aanvraag in via het ouderportaal.

Document voor verlof-richtlijnen

Vakantierooster 2023-2024:
 
 Zomervakantie  22-07-2023  03-09-2023
 Herfstvakantie  21-10-2023  29-10-2023
 Kerstvakantie  23-12-2023  07-01-2024
 Voorjaarsvakantie  17-02-2024  25-02-2024
 Paasweekend  29-03-2024  02-04-2024
 Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaart)  27-04-2024  12-05-2024
 Pinksteren  19-05-2024  20-05-2024
 Zomervakantie  20-07-2024  01-09-2024

Vrije middag v.a. 12.00 uur op vrijdag 20-10-2023
Vrije middag v.a. 12.00 uur op vrijdag 22-12-2023
Vrije middag v.a. 12.00 uur op vrijdag 16-02-2024
Vrije middag v.a. 12.00 uur op vrijdag 19-07-2024

Studiedagen 2023-2024:
 
 Dinsdag  10-10-2023
 Maandag en dinsdag (2 daagse)  30 en 31 oktober 2023
 Vrijdag   02-02-2024
 Dinsdag   02-04-2024
 Woensdag   29-05-2024
 Vrijdag   28-06-2024
 Maandag   01-07-2024