Nieuwkomersklas

Voor leerlingen die rechtstreeks vanuit het buitenland instromen en die de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks beheersen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de nieuwkomersklas. Deze wordt door gezamenlijke schoolbesturen en gemeenten bekostigd. De taalboost die de leerlingen daar ontvangen, in een setting waarbij veel extra hulp ingevlogen kan worden, zorgt ervoor dat leerlingen daarna goed mee kunnen doen in het reguliere basisonderwijs. De nieuwkomersklas is gevestigd in SBO 't Palet.

Kijk voor meer informatie op www.nieuwkomers-westfriesland.nl