Toelatingsbeleid

Bij toelating van (alle) leerlingen spelen de volgende overwegingen een rol:
  1. Ouders dienen de grondslag van de school te respecteren.
  2. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen. Kort gezegd is dat de gedachte achter de wet Passend Onderwijs die in het schooljaar 2014-2015 is ingevoerd.
  3. Soms vraagt een kind meer ondersteuning dan er van een school verwacht kan worden. Als de ondersteuning de kerntaak en de mogelijkheden van de school overstijgt, zoeken we samen met de ouders een plaats waar het kind het best tot zijn recht komt.
  4. Rust en veiligheid voor alle leerlingen dienen gewaarborgd te zijn. Bij ernstige gedragsproblematiek is het niet altijd mogelijk om een kind binnen de basisschool voldoende structuur en ondersteuning te bieden. We gaan dan samen met de ouders op zoek naar een betere plek.
  5. Op de website www.passendonderwijswf.nl vindt u informatie waarin u kunt lezen wat de wet Passend Onderwijs voor kinderen en ouders betekent.