Gescheiden ouders

Informatie voor gescheiden ouders
Beide ouders hebben recht op basisinformatievoorziening. Daarom ontvangen beide ouders een schoolgids met de jaarplanning. Via het Ouderportaal ontvangt u informatie over de groepen en over bijzondere gebeurtenissen. Extra informatievoorziening zoals oproepen voor ouderhulp lopen via het ouderportaal.

Onderlinge afstemming
In principe is het aan de ouders om de informatie onderling af te stemmen waar nodig. Beide ouders worden in staat gesteld om 2 en soms 3 keer per jaar op de 10-minutenavonden te komen om informatie van de leerkracht over hun kind te ontvangen. Deze data zijn opgenomen in de jaarplanning. In het belang van de kinderen streven we ernaar om deze gesprekken met beide ouders tegelijk te voeren. In situaties waarin dit (nog) niet haalbaar is, informeert de leerkracht beide ouders apart en worden er twee gesprekken van 10-minuten ingepland. Bij extra gesprekken over leerlingen loopt de communicatie via de ouder waar het kind de meeste tijd woont. Telefonische verzoeken om een extra gesprek lopen via directie en/of intern begeleider.

Belang van het kind
Gelukkig lukt het de meeste ouders na een scheiding om in het belang van de kinderen er samen voor te zorgen dat beide ouders goed geïnformeerd zijn. Wanneer er sprake is van een vechtscheiding zijn we genoodzaakt om ons aan bovenstaande regels te houden. School kan en wil geen medium zijn om tussen onderlinge conflicten te gaan staan. Wel kunnen we u adviseren waar uw hulp kan krijgen om de communicatie beter te laten verlopen.