Fasenonderwijs

Vanuit onze missie, voor ieder kind de mooiste weg, werken wij aan goed onderwijs voor de kinderen in onze wijk. In de huidige tijd vraagt dit om af te stappen van het traditionele onderwijs. De huidige en toekomstige maatschappij vraagt immers om andere vaardigheden dan vroeger. Op De Molenwiek werken we daarom volgens het 17-fasenonderwijs.

Iedere kind dat bij ons start komt in een van de kleutergroepen. Dit zijn de leerjaren 1 en 2. Al naar gelang de ontwikkeling van uw kind wordt in augustus of februari besloten of hij/zij toe is aan een nieuwe uitdaging of nog extra ondersteuning nodig heeft. Na het tweede schooljaar is het dus mogelijk om een half jaar langer bij de kleuters te blijven en in februari te starten met groep 3. Op deze manier creëren we twee startmomenten.

De voordelen van het fasenonderwijs:
  • Uw kind kan naar groep 3 als het eraan toe is;
  • Uw kind wordt ondersteund door meerdere leerkrachten;
  • Uw kind hoeft geen volledig leerjaar over te doen als het moeite heeft met het onderwijs;
  • Uw kind blijft in de eigen sociale groep en behoudt vriendschappen in de basisgroep;
  • Uw kind kan gedurende een schooljaar veranderen van leerstof indien daar aanleiding toe is door bijv. achterblijven in leerstof of sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Uw kind krijgt leerstof die bij hem/haar past.
In de praktijk
De Molenwiek hebben we onderverdeeld in 3 wieken.
  • Wiek A: leerjaar 1 en 2 (fase 1 t/m 4)
  • Wiek B: leerjaar 3 t/m 5 (fase 5 t/m 10)
  • Wiek C: leerjaar 6 t/m 8 (fase 11 t/m 17)
Door het fasenonderwijs hebben we op De Molenwiek meerdere combinatiegroepen. Deze groepen zitten qua onderwijs dicht bij elkaar, omdat de fasen elkaar opvolgen.
Voorbeeld: groep 3a/3b bestaat uit de 1e  helft van groep 3 (3a) en de 2e helft van groep 3 (3b).
 
Uw kind maakt deel uit van een groep waar zijn/haar eigen fase en eventueel een andere fase samengevoegd zijn. Veelal betreft dit leeftijdsgenoten. Aan deze groep zijn een of twee vaste leerkrachten gekoppeld. Daarnaast proberen we instructies op maat aan te bieden. Dit kan betekenen dat uw kind binnen de groep op een eigen leerlijn onderwijs volgt.