Leskracht

Met Leskracht verzorgen we ons thematisch onderwijs in de midden- en bovenbouw. Binnen Leskracht worden de 7 stappen van onderzoekend leren toegepast, waarmee we de nieuwsgierigheid van de kinderen wekken en ze stimuleren tot actief en creatief leren. Op deze manier zorgen we voor een samenhang binnen verschillende vakken.

Door de opbouw van de thema’s leren de kinderen specifieke informatie over het onderwerp. De Leskracht-cirkel omvat een procesgerichte aanpak, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn.