Muziekonderwijs

Binnen onze school wordt het muziekonderwijs verzorgd door een muziekdocent van de muziekschool. Hiermee hebben wij vanaf groep 3 een doorgaande lijn gecreërd.

In groep 5 krijgen de leerlingen keyboard-les van een vakdocent. We vinden dit belangrijk, zodat ieder kind op een structurele manier oefent met het bespelen van een instrument en op deze manier in aanraking komt met het notenschrift. Dit kan tevens een stimulans zijn om verder te gaan met het bespelen van een instrument.