Windkracht X

De Windkracht X – groep is bedoeld voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte uit wiek B en C (groep 3B, 4A, 4B, 5A, 5B). De groep biedt ruimte aan kinderen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren, sociaal-emotionele problematiek, gedrag en / of werkhouding. De leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van structuur, rust en voorspelbaarheid en dit kan vormgegeven worden in deze groep. Ze krijgen gerichte instructie, begeleiding en ondersteuning bij hun hulpvraag.

Het aanbod van de Windkracht X – groep richt zich op tijdelijke (intensieve) begeleiding bij een specifieke ondersteuningsvraag. De groep bestaat uit maximaal 10 leerlingen, zodat er ruimte is voor de individuele aandacht die deze leerlingen nodig hebben. Met de leerlingen worden oplossingsgerichte gesprekken gevoerd, ze werken aan hun eigen gekozen leerdoel en er wordt een kindplan opgesteld.

De Windkracht X – groep draait 2 ochtenden in de week: maandag- en woensdagochtend van 8.30 uur tot 12 uur. Per leerling wordt een onderwijsarrangement op maat geschreven en er wordt bekeken hoeveel tijd de leerling zal doorbrengen in de Windkracht X – groep.

In de Windkracht X – groep vinden doorgaans 2 werkmomenten plaats die gericht zijn op rekenen, lezen, spelling en taal. Tijdens deze werkmomenten wordt er ook gericht gewerkt aan werkhouding en het gedrag van de leerling. Daarbij wordt er gekeken naar de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen.

Naast de werkmomenten wordt er aandacht besteed aan sociale vaardigheden en het eigen welbevinden. Leerlingen leren op een gewenste manier samen te werken, te spelen en om te gaan met conflicten. De leerkracht biedt stapsgewijs strategieën aan voor het handelen in sociale situaties. Hierbij wordt een sociale vaardigheidstraining ingezet; Rots & Water. Daarnaast worden ook andere methodes ingezet, zoals; volop dierenkracht, methode B, relaxklets, stilzitten als een kikker, wijzer in executieve functies, prentenboeken met lesplannen, denktekenen e.d.