Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een groep ouders en leerkrachten die meedenken en meebeslissen over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs op de Molenwiek. De MR bestaat op onze school uit 6 personen. Dit zijn drie leerkrachten en drie ouders.

Namens de ouders:
Anouk Zuurbier (voorzitter)                                     
Mirella Verhoef - van Zon
Patrick Sollie

Namens de leerkrachten:
Annemieke Vriend
Marijke de Boer
Pieter Koenis (secretaris)

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de data van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website. Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Mail gerust naar mr@bsdemolenwiek.nl

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze behandelt bovenschoolse onderwerpen binnen onze stichting SKO de Streek. De stichting bestaat uit 9 katholieke scholen. In de GMR neemt per school 1 persoon zitting, dit kan een leerkracht óf ouder zijn.

GMR lid namens de Molenwiek:
Kristel van den Berg (leerkracht + coördinator onderbouw)