Oudervereniging (OV)

Binnen de Oudervereniging zijn diverse werkgroepen actief. Deze werkgroepen organiseren samen met het team bepaalde activiteiten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, Kerstviering en het schoolreisje.

Samenstelling van de oudervereniging
Dagelijks bestuur:
Korina Ottens (voorzitter)
Jolanda Steltenpool (penningmeester)
Renata van Laatum (secretariaat)

Leden oudervereniging:
Laura Jacobs
Marieke Pennekamp
Bodine Westmeijer
Sharona Moolhuysen
Bianca Schinkel
Chantal Koster
Ysolde van de Sande
Nicky Pouw
Korina Ottens
Sanne May

Vanuit het team:
Linda Schouw
Marijke de Boer

De oudervereniging heeft een eigen e-mailadres: or@bsdemolenwiek.nl 

Ouderbijdrage
Voor een aantal niet gesubsidieerde uitgaven wordt een jaarlijkse, overigens niet wettelijk verplichte ouderbijdrage gevraagd waardoor extra activiteiten mogelijk zijn.
Voor dit jaar is de bijdrage voor groep 1 t/m 7 € 45,00 met machtiging en € 48,00 zonder machtiging.
Voor groep 8 is dat € 100,00. Zonder machtiging betaalt u € 103,00.

Het IBAN rekeningnummer van de oudervereniging is NL 61 RABO 0310009308. Het innen van de precieze bedragen gebeurt via een machtigingsformulier. U betaalt dus minder, als u ons machtigt. Nieuwe kinderen krijgen een brief mee waarop de betalingsmanieren vermeld staan.

Zo spoedig mogelijk verschijnt er in het nieuwe schooljaar een financieel verslag over het voorgaande jaar, zodat u kunt zien en controleren waar uw geld aan werd besteed. Als u vragen daarover heeft, komen deze op de jaarvergadering van de oudervereniging aan de orde.