Hartelijk welkom op de website van onze school


De Molenwiek is een basisschool met ruim driehonderd leerlingen. In het hoofdgebouw zijn de groepen 3 t/m 8 gehuisvest en op de dependance de drie kleutergroepen en een groep 2b/3a. Op deze website staat wat er gebeurt in en op De Molenwiek. Dit heeft twee bedoelingen: -'Nieuwe' ouders kunnen beslissen of De Molenwiek een school voor hun kind is. -De ouders van de huidige leerlingen worden nog meer geïnformeerd. Op de website vindt u veel informatie.

De Molenwiek wil alle leerlingen op het gebied van leren (cognitief) en de sociaal emotionele ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden. Hier is een goed pedagogisch klimaat (= veilige en vertrouwde leeromgeving) voor nodig waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. De school heeft een katholieke grondslag. We geven ons identiteit vorm in de catecheselessen en vieren de christelijke feestdagen. Daarnaast geven wij zaken als respect voor elkaar, naastenliefde en solidariteit een actieve plaats in ons onderwijs.

 

Contactgegevens

Korenmolenlaan 4

1611 XE Bovenkarspel

0228512080

info@bsdemolenwiek.nl


Brilliant Starstraat 90

1611 DT Bovenkarspel


Postbus 57

1610 AB Bovenkarspel